Ana Konular

Kurs Ana Başlıklar
Klinisyen için Toraks Radyolojisi
Akciğer Enfeksiyonları
Kongre Ana Başlıklar
Kistik Fibroziste Son Yenilikler
Kronik Akciğer Hastalıklarında Multidisipliner Yaklaşım
Konjenital Hava Yolu Malformasyonları
Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Akciğer
Otoinflamatuar Hastalıklar ve Akciğer
Pulmoner Emboliye Yaklaşım
Çocuklarda COVID 19 ve Sekelleri
Uykuda Solunum Bozuklukları
Akciğer Tüberkülozu
Çocukluk Çağı Astımı
Toraks Deformiteleri

Etkinlik Tarihi 
2-4 Haziran 2022
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi
18  Mayıs 2022
 
Erken Kayıt Son Tarih
15  Mayıs 2022
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
www.motto.tc