Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM

1. GÜN KURS OTURUMLARI ( 02.06.2022 )

 
SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
Kurs Başkanları: Haluk Çokuğraş, Ebru Yalçın,
09:00 - 09.30
Larenjit ve krup tablosu ile gelen çocuğa nasıl yaklaşalım?
Erdem Başaran
09:30 - 10:00
Bronşiyolitte güncel rehberlerin önerileri
İlbilge Karagöl
10:00 - 10:30
Çocukluk çağı pnömonileri  (Viral mi, bakteriyel mi, atipik mi?)
Nilay Baş İkizoğlu
10:30 - 11:00
Kahve Arası
11:00 - 11:30
Güncel rehberler eşliğinde pnömoni tedavisi
Gökçen Kartal Öztürk
11:30 - 12:00
Pnömoni komplikasyonları
Gökçen Dilşa Tuğcu
12:00 - 12:30
Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu olan çocukta neler düşünelim, nasıl yaklaşalım?
Tuğba Ramaslı Gürsoy
12:30 - 13:00
Alt solunum yolu enfeksiyonlarında yüksek akımlı oksijen ve non-invaziv ventilasyon uygulamaları
Emine Atağ
13:00 - 13:50
Öğle Yemeği
 
TORAKS RADYOLOJİSİ
Kurs Başkanları: Mithat Haliloğlu, Suat Fitoz
13:50 - 14:30
Olgu örnekleri ile akciğer grafisi değerlendirmesi
Betül Derinkuyu
14:30 - 15:10
Olgu örnekleri ile Toraks BT değerlendirmesi
Berna Oğuz
15:10 - 15:30
Kahve Arası
15:30 - 16:00
Toraks MR ve diğer radyolojik yöntemlerin akciğer görüntülemesinde yeri
Suat Fitoz
16:00 - 16:30
Çocuk göğüs hastalıkları pratiğinde Toraks USG
Mina Hızal
16:30 - 17:30
Toraks USG pratik uygulamaları
17:30 Açılış
İstiklal Marşı - Saygı duruşu

2. GÜN KONGRE OTURUMLARI (03.06.2022 )

 
1. SALON
2. SALON
09:00 - 10:40
Kistik fibrozis
Oturum Başkanları: Elif Dağlı, Remziye Tanaç
Pulmoner emboli
Oturum Başkanları: Namık Yaşar Özbek, Dost Zeyrek
09:00 - 09:20
Hangi hasta kistik fibrozis?
Konuşmacı: Ebru Yalçın
Risk faktörleri ve klinik bulgular
Konuşmacı: Özge Yılmaz
09:20 - 09:40
İdeal kistik fibrozis hasta izlemi nasıl olmalı?  
Konuşmacı: Yasemin Gökdemir
Tanı yöntemleri
Konuşmacı: Figen Gülen
09:40 - 10:00
Rehberler eşliğinde akut pulmoner alevlenme tedavileri
Konuşmacı: Deniz Doğru Ersöz
Tedavi
Konuşmacı: Namık Yaşar Özbek
10:00 - 10:20
Gerçek yaşam verileri ile kistik fibroziste modülatör tedaviler
Konuşmacı: Uğur Özçelik
Olgu Sunumu
Konuşmacı: Melih Hangül
10:20 - 10:40
Tartışma
Tartışma
10:40 - 11:00
Kahve Arası
11:00 - 12:00
Sözlü Bildiri Oturumları
Sözlü Bildiri Oturumları
12:00 - 13:30
Öğle Yemeği
13:30 - 15:00
Difüz alveolar hemoraji
Oturum Başkanları: Ali Baki, Güzin Cinel
Akciğer tüberkülozu
Oturum Başkanları: Uğur Özçelik, Nazan Çobanoğlu
13:30 - 14:00
Difüz alveolar hemorajiye tanısal yaklaşım
Konuşmacı: Güzin Cinel
Tüberküloz tanısında yenilikler
Konuşmacı: Ben Marais
14:00 - 14:30
Difüz alveolar hemorajide tedavi yaklaşımı
Konuşmacı: Zeynep Seda Uyan
Tüberküloz tedavisinde yenilikler 
Konuşmacı: Saniye Girit
14:30 - 14:45
Olgu Sunumu
Konuşmacı: Gizem Özcan
14:30-15:00
Tüberküloz tedavisi sırasında karşılaşılan zorluklar
Konuşmacı: Erkan Çakır
14:45 - 15:00
Olgu Sunumu
Konuşmacı: Dilber Ademhan Tural
15:00 - 15:30
Kahve Arası
15:30 - 17:00
Olgular eşliğinde konjenital akciğer anomalileri: Nasıl tanıyalım? Nasıl tedavi edelim?
Oturum Başkanları: Ayten Pamukçu, Mehmet Köse
15:30-17:00 Toraks deformiteleri
Oturum Başkanları: Muharrem Yazıcı, Erkan Çakır
15:30 - 15:55
Pulmoner havayolu malformasyonları
Konuşmacı: Demet Can
15:30- 16:00 Toraks deformitelerinin solunumsal önemi
Konuşmacı: Emine Atağ
15:55 - 16:20
Pulmoner sekestrasyon
Konuşmacı: Ali Özdemir
16:00-16:30 Skolyozda cerrahi yaklaşım
Konuşmacı: Muharrem Yazıcı
16:20 - 16:45
Konjenital lober amfizem
Konuşmacı: Arif Kut
16:30-17:00 Pektus deformitelerinde cerrahi ve cerrahi dışı yaklaşımlar
Konuşmacı: Ali Çelik
16:45 - 17:00
Konjenital hava yolu anomalilerinde girişimsel bronkoskopik yaklaşımlar
Konuşmacı: Mehmet Köse
17:00 - 18:30
UKKS Toplantısı

3. GÜN KONGRE OTURUMLARI (04.06.2022 )

 
1. SALON
2. SALON
08:30 - 10:00
Hematopoetik kök hücre ve solid organ naklinde akciğer
Oturum Başkanları: Esen Demir, Anıl Tapısız
Akciğer hastalıklarında yeni ufuklar
Oturum Başkanları: Erkan Çakır, Özge Yılmaz
08:30 - 09:00
Nakil öncesi ve sonrası değerlendirme ve izlem
Konuşmacı: Deniz Doğru Ersöz
Postenfeksiyöz Bronşiyolitis Obliterans
Konuşmacı: Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
09:00 - 09:30
Nakil sonrası gelişen enfeksiyöz pulmoner komplikasyonlara yaklaşım
Konuşmacı: Anıl Tapısız
Bronkopulmoner displazi
Konuşmacı: Nevin Uzuner
09:30 - 10:00
Nakil sonrası gelişen enfeksiyon dışı pulmoner komplikasyonlara yaklaşım
Konuşmacı:Nazan Çobanoğlu
Akciğer hastalıkları ve epitel bariyeri ilişkisi
Konuşmacı: Hasan Yüksel
10:00 - 10:30
Kahve Arası
10:30 - 12:00
Nadir akciğer hastalıkları ve pulmoner hipertansiyonda güncel gelişmeler
Oturum Başkanları: Ayşe Tana Aslan, Nagehan Emiralioğlu
10:30-12:00

Çocuk göğüs hastalıklarında ilginç olgular
Oturum Başkanları:Hasan Yüksel ,Yasemin Gökdemir

10:30 - 11:00
Primer siliyer diskinezide tanı ve tedavide gelişmeler
Konuşmacı: Jane Lucas
10:30-10:50 Olgu 1: Aykut Eşki
11:00 - 11:30
Çocukluk çağı interstisyel akciğer hastalıklarında tanı ve tedavideki gelişmeler
Konuşmacı: Nadia Nathan
10.50-11:10 Olgu 2: Pınar Ergenekon
11:10-11:30 Olgu 3: Beste Özsezen
11:30 - 12:00
Pulmoner hipertansiyon tedavisinde yenilikler
Konuşmacı: Serdar Kula
11:30-11:50 Olgu 4: Ayşen Başaran
11:50-12:00 Genel tartışma
12:00 - 13:30
Öğle Yemeği
12:45 - 13:30
Sözel bildirileri sunumu
Saniye Girit, Ayşe Ayzıt Kılınç
SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ
Sözel bildirileri sunumu
12:45 - 13:30
Poster bildirileri sunumu
Güzin Cinel, Emine Atağ
(Poster Alanı)
POSTER BİLDİRİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Poster bildirileri sunumu
Nagehan Emiralioğlu, Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
(Poster Alanı)
POSTER BİLDİRİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
13:30 - 15:00
Otoinflamatuar hastalıklar ve immün yetmezliklerde akciğer
Oturum Başkanları: Sevgi Pekcan, Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
13:30-15:00
Astım
Oturum Başkanları: Bülent Şekerel, Nihat Sapan
13:30 - 14:00
Otoinflamatuar hastalıklarda akciğer tutulumu ve tedavi
Konuşmacı: Nagehan Emiralioğlu
13:30-14:00
Güncel rehberler eşliğinde çocuklarda astım tanı ve tedavisi
Konuşmacı: Arzu Bakırtaş  
14:00 - 14:15
Olgu Sunumu
Konuşmacı: Sanem Eryılmaz
14:00-14:30
Zor astım yönetimi
Konuşmacı: Özlem Keskin
14:15 - 14:45
İmmün yetmezliklerde akciğer bulgularına yaklaşım
Konuşmacı: Sevgi Pekcan
14:30-15:00
Çocuklarda astımı taklit eden durumlar
Konuşmacı: Fazilet Karakoç
14:45 - 15:00
Olgu Sunumu
Konuşmacı: Hakan Yazan
 
15:00 - 15:30
Kahve Arası
15:30 - 17:00
COVID-19 ve çocuklar
Oturum Başkanları: Haluk Çokuğraş, Hasan Tezer
Çocuklarda obstrüktif uyku apne sendromu
Oturum Başkanları: Ayşe Tana Aslan, Refika Ersu
15:30 - 16:00
Çocuklarda COVID-19 pnömonileri
Konuşmacı: Velat Şen
Hangi çocuklarda obstrüktif uyku apne sendromundan şüphelenelim?
Konuşmacı: Ela Erdem Eralp
16:00 - 16:30
Çocuklarda COVID-19 uzun dönem etkileri
Konuşmacı: Ayşe Ayzıt Kılınç
Obstrüktif uyku apne sendromu tanısında kullanılan yöntemler
Konuşmacı: Ayşe Tana Aslan
16:30 - 17:00
COVID-19 aşıları ve çocuklardaki uygulamaları
Konuşmacı: Hasan Tezer
Obstrüktif uyku apne sendromunda tedavi yaklaşımları
Konuşmacı: Refika Ersu
17:00
KAPANIŞ
 

Etkinlik Tarihi 
2-4 Haziran 2022
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi
18  Mayıs 2022
 
Erken Kayıt Son Tarih
15  Mayıs 2022
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
www.motto.tc